Obvestilo
petek, 13. junij 2014

Obvestilo uporabnikom o spremembi datuma menjave domen in izbrisa neaktivnih računov

13.06.2014 Obveąčamo vas, da je zaradi tehničnih teľav sprememba domen volja.net in tmail.si v novo domeno tusmobil.club, prestavljena na ponedeljek 23.6.2014. Prav tako se bo istega dne izvedel izbris vseh neaktivnih računov, v skladu s sploąnimi pogoji, objavljenimi na spletnem naslovu http://register.volja.net/volja_private_step1.php?lang. Dostop do stare domene bo omogočen ąe do vključno 23.7.2014. Vabimo vas, da nas v primeru dodatnih vpraąanj pokličete na 080 600 600. Tuąmobil d.o.o.
Obvestilo
četrtek, 15. maj 2014
Vse uporabnike Tuąmobilovih domen volja.net in tmail.si obveąčamo, da bomo s 15.6.2014 spremenili obstoječe domene volja.net ali tmail.si v novo domeno tusmobil.club. Sprememba domene je za uporabnike brezplačna, vsa e-poątna sporočila, ki bodo poslana na staro domeno, pa bodo z datumom menjave avtomatsko preusmerjena na novo domeno. Prav tako boste uporabniki imeli omogočen dostop do stare domene ąe do vključno 15.7.2014, da boste lahko prenesli vaąo e-poąto na novo domeno. Hkrati obveąčamo vse uporabnike spletne poąte (http://posta.tustelekom.si/), da bomo s 15.6.2014, opravili izbris vseh neaktivnih računov, v skladu s sploąnimi pogoji, objavljenimi na spletnem naslovu http://register.volja.net/volja_private_step1.php?lang. Vabimo vas, da nas v primeru dodatnih nejasnosti pokličete na 080 700 700. Tuąmobil d.o.o.
Popravek obvestila o podaljšanju roka za poenotenje cen paketov s posebnimi pogoji in uveljavitve zm
petek, 21. december 2012

V zvezi z obvestilom o podaljšanju roka za poenotenje cen paketov s posebnimi pogoji, objavljenega 19.12. 2012, objavljamo popravek v datumu uveljavitve sprememb. Poenotenje cen paketov s posebnimi pogoji bo uveljavljeno s 1.1.2013.

Vaš Tušmobil

Podaljšanje roka za poenotenje cen paketov s posebnimi pogoji in uveljavitve zmanjšanja obsega stor.
sreda, 19. december 2012
V skladu z dvanajsto točko Splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe TUŠMOBIL d.o.o. z dne 1.3.2012, s spremembami in dopolnitvami, objavljenih na http://www.tustelekom.si/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=104 in drugim odstavkom 15. člena Splošnih pogojev nudenja elektronskih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike z dne 22. 11. 2010 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju skupaj: "Splošni pogoji") TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, objavlja podaljšanje roka za zmanjšanje obsega storitev xDSL, najavljenega z obvestilom na spletni strani http://tusmobil.si/obvestila.html, dne
12. 11. 2012 in 30. 11. 2012 ter podaljšanje roka za uveljavitev poenotenja cen paketov s posebnimi pogoji, najavljenega z obvestilom na spletni strani http://tusmobil.si/obvestila.html, dne
30. 11. 2012. Sprememba obsega storitev in poenotenje cen paketov s posebnimi pogoji bo uveljavljeno 28. 2. 2013.

V roku 30 dni od objave sporočila o spremembi imajo naročniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Vaš Tušmobil
Poenotenje cen paketov s posebnimi pogoji
petek, 30. november 2012
V skladu z dvanajsto točko Splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe TUŠMOBIL d.o.o. z dne 1.3.2012, s spremembami in dopolnitvami, objavljenih na http://www.tustelekom.si/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=104 in drugim odstavkom 15. člena Splošnih pogojev nudenja elektronskih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike z dne 22. 11. 2010 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju skupaj: "Splošni pogoji") TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče,

1. določa ceno za spodaj navedene pakete širokopasovnega dostopa do interneta za vse obstoječe naročnike takih paketov, ki se jim trenutna cena paketov razlikuje od spodaj navedene. Poenotene cene paketov so:

Paket CENA z DDV
Tuštelekom xDSL internet 1024kbit/s/256kbit/s 23,00 EUR
Tuštelekom xDSL internet 4096kbit/s/512kbit/s 26,00 EUR
Tuštelekom xDSL internet 512kbit/s/128kbit/s 20,00 EUR
Tuštelekom ADSL BTS do 10M 26,00 EUR
Tuštelekom ADSL BTS do 15M 30,00 EUR
Tuštelekom ADSL BTS do 2M 23,00 EUR
Tuštelekom ADSL BTS do 4M 26,00 EUR
Tuštelekom xDSL internet Tuštelekom30 35,00 EUR
Tuštelekom xDSL internet 1024kbit/s/256kbit/s 23,00 EUR


2. objavlja podaljšanje roka za zmanjšanje obsega storitev xDSL, najavljenega z obvestilom na spletni strani http://tusmobil.si/obvestila.html, dne 12. 11. 2012. Sprememba obsega storitev bo uveljavljena 1. 1. 2013.

Od objave sporočila o spremembi pogojev do 31. 12. 2012 imajo naročniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Vaš Tušmobil
Obvestilo o uvedbi Sepa bremenitev
petek, 23. november 2012
Obveščamo vas, da v družbi Tušmobil d.o.o. z 22.11.2012 postopno prehajamo na nov način direktnih obremenitev SEPA, ki jih bomo našim naročnikom zagotavljali v skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje direktnih obremenitev. To pomeni, da boste vsi novi naročniki, v kolikor boste želeli, da se plačilo vaših obveznosti izvede preko direktne obremenitve SEPA, v eni od naših prodajnih enot in ne več na banki, izpolnili soglasje za izvedbo direktne obremenitve. Te se bodo izvajale 18. oz. 28. v mesecu. V kolikor boste soglasje oddali v obdobju med 22.11.2012 in 31.12.2012 se bo prva direktna obremenitev SEPA na izbrani datum izvedla v mesecu januarju 2013 oz. februarju 2013.

Obstoječim naročnikom, ki ste že do sedaj svoje obveznosti plačevali preko direktne obremenitve po nacionalni shemi oz. trajnikov, novih soglasij ni potrebno izpolnjevati. Datum vaše bremenitve se ne bo spremenil in se bo tako še vedno izvajal 18. oz. 28. v mesecu, odvisno od datuma, ki ste ga izbrali. Za obstoječe naročnike se bodo prve obremenitve v skladu z novim načinom direktnih obremenitev SEPA izvedle 28.12.2012, 18.12.2012 bodo obremenitve izvedene še na star, običajen način.

Tako obstoječi kot novi naročniki lahko od 22.11.2012 vse spremembe v zvezi z izvajanjem direktnih obremenitev SEPA (izpolnitev soglasja, umik soglasja) urejate izključno v prodajnih enotah Tušmobila in ne več pri svojih bankah.

V zvezi z uvedbo novega sistema direktnih bremenitev SEPA v skladu z določili: a) Splošnih pogojev poslovanja družbe Tušmobil d.o.o. za naročnike mobilnih storitev z dne 16. 7. 2009 s spremembami in dopolnitvami; b) Splošnih pogojev poslovanja za storitve tuštelekom telefonija z dne 6. 11. 2007 s spremembami in dopolnitvami; c) Splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe TUŠMOBIL d.o.o. za storitve širokopasovnega dostopa do interneta, storitve gostovanja spletnih strani, storitve elektronske pošte, storitve tuštelekom ADSL in ostale povezane telekomunikacijske in informacijske storitve, z dne 31. 1. 2012 s spremembami in dopolnitvami; d) Splošnih pogojev poslovanja za storitve tuštelekom kabelski internet z dne 31.1.2012 s spremembami in dopolnitvami; e) Splošnih pogojev nudenja elektronskih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike z dne 22. 11 2010, s spremembami in dopolnitvami;

hkrati objavljamo dopolnitev naslednjih cenikov v točkah, kot je navedeno pri posameznem ceniku: a) V Ceniku za naročnike in predplačniške uporabnike elektronskih komunikacijskih storitev družbe Tušmobil z dne 3. 8. 2012 se v točki 1.14 "Ostale storitve za naročnike" doda nova alineja "Mesečni strošek izvedbe direktne bremenitve" in določi cena 0,26 EUR, na katero se veže opomba, da se strošek direktne obremenitve SEPA obračuna tudi v primeru, če je bila direktna obremenitev zaradi razlogov na strani naročnika ali plačnika neuspešna. b) V Ceniku fiksnih storitev Tušmobil z dne 1.2.2012 se v razdelku "Ostale storitve" za odstavkom "Oprema" doda nov naslov "Splošne storitve", kjer se doda alineja "Mesečni strošek izvedbe direktne bremenitve " in določi cena 0,26 EUR, na katero se veže opomba, da se strošek direktne obremenitve SEPA obračuna tudi v primeru, če je bila direktna obremenitev zaradi razlogov na strani naročnika ali plačnika neuspešna.

Ta sprememba prične veljati z dnem objave za vse nove naročnike, ki podpišejo Soglasje za izvajanje direktne obremenitve z elektronsko izmenjavo podatkov po objavi spremembe in v 30 dneh od dne objave, za obstoječe naročnike, ki so že na dan objave svoje storitve plačevali preko direktnih obremenitev po nacionalni shemi oz. preko trajnikov.

Od objave sporočila o spremembi pogojev do njihove uveljavitve imajo naročniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe oz. zahtevati ukinitev obstoječe direktne obremenitve, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

Za vsa morebitna vprašanja glede direktne obremenitve SEPA se lahko obrnete na telefonsko številko 080 700 700 ali po elektronski pošti na naslov This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Vaš Tušmobil
Prenehanje zagotavljanja storitev IP TV (TTK televizija)
sreda, 7. november 2012

V skladu z dvanajsto točko in Splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe TUŠMOBIL d.o.o. z dne 1.3.2012, s spremembami in dopolnitvami z dne 3. 8. 2012, objavljenih na http://www.tustelekom.si/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=104 (v nadaljevanju: "Splošni pogoji") TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, objavlja spremembo obsega storitev xDSL in sicer se v roku, opredeljenem v naslednjem odstavku, preneha zagotavljanje storitve IP TV (TTK televizija) za vse naročnike IP TV Tušmobila. Naročniški paketi, ki storitev IP TV (TTK televizija) vsebujejo kot del paketa storitev, se spremenijo v sorodne pakete, ki storitve IP TV (TTK televizija) ne vsebujejo.

Ta sprememba prične veljati v 30 dneh od dne objave za obstoječe naročnike Tušmobila.

Od objave sporočila o spremembi pogojev do njihove uveljavitve imajo naročniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Vaš Tušmobil

Prehodi na Amis
ponedeljek, 10. september 2012
Obveščamo vas, da se bodo od 10.9. naprej izvajali prehodi fiksnih naročnikov na Amis. V tem času lahko pride do krajših motenj v delovanju storitev. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Sprememba Splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe TUŠMOBIL d.o.o.
petek, 3. August 2012

V skladu z dvanajsto točko in v povezavi z drugim odstavkom četrte točkeSplošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe TUŠMOBIL d.o.o. z dne 1.3.2012, objavljenih na spletnem naslovu: http://www.tustelekom.si/downloads/spp/spp_za_elektronske_komunikacijske_storitve.pdf?1 (v nadaljevanju: "Splošni pogoji") TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče,objavlja dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev, ki so objavljene na spletni strani: http://www.tustelekom.si/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=104

Ta sprememba prične veljati z dnem objave za vse naročnike, ki sklenejo naročniško razmerje po objavi spremembe in v 30 dneh od dne objave za obstoječe naročnike Tušmobila.

Od objave sporočila o spremembi pogojev do njihove uveljavitve imajo naročniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Vaš Tušmobil

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja tuštelekom telefonija
petek, 3. August 2012

V skladu z 21. točko Splošnih pogojev poslovanja za storitve tuštelekom telefonija z dne 6. 11. 2007, objavljenih na spletnem naslovu: http://www.tustelekom.si/downloads/spp/spp_tustelekom_telefonija.pdf(v nadaljevanju: "Splošni pogoji") TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, objavlja dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev, ki so objavljene na spletni strani http://www.tustelekom.si/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=104.

Ta sprememba prične veljati z dnem objave za vse naročnike, ki sklenejo naročniško razmerje po objavi spremembe in v 30 dneh od dne objave za obstoječe naročnike Tušmobila.

Od objave sporočila o spremembi pogojev do njihove uveljavitve imajo naročniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Vaš Tušmobil

Cenik za glasovanje na Euroviziji 2012
četrtek, 24. maj 2012

891001

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891002

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891003

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891004

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891005

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891006

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891007

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891008

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891009

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891010

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891011

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891012

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891013

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891014

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891015

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891016

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891017

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891018

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891019

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891020

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891021

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891022

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891023

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891024

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891025

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

891026

Kategorija T

       0,83 €

KLIC

Evrovizija

Telekom Slovenije

Od 04.05.2012 Kaspersky Antivirus licence ne bo več možno podaljšati
četrtek, 5. april 2012
Uporabnike storitev tuštelekom internet obveščamo, da od 04.05.2012 na servisnih straneh tuštelekoma ne bo več mogoče podaljšati licence za Kaspersky Antivirus. Od objave sporočila o spremembi do njegove uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.
Sprememba splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe Tušmobil d.o.o.
ponedeljek, 30. januar 2012

Sprememba splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe Tušmobil d.o.o. za storitve širokopasovnega dostopa do interneta, storitve gostovanja spletnih strani, storitve elektronske pošte, in storitve tuštelekom ADSL s povezanimi storitvami z dne 18.5.2009 TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, spreminja 9. odstavek 2. člena, tako da se navedeni odstavek v celoti nadomesti in se od dne, ko ta sprememba stopi v veljavo, glasi: "Tušmobil za pomoč, prijavo napak in reklamacije vse dni v tednu zagotavlja Center za pomoč uporabnikom na tel. št. 080 600 600, med 07:00 in 23:00 ter e-poštni naslov: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it " Ta sprememba je objavljena 30. 1. 2012 in stopi v veljavo 1.3. 2012. Od objave sporočila o spremembi Pogojev do njihove uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega dela priključnine ali druge ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

Sprememba splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe Tušmobil d.o.o. za storitve tuštelekom kabelski internet dostop do interneta, tuštelekom kabelski internet elektronska pošta in ostale telekomunikacijske in informacijske storitve v okviru storitve kabelski internet z dne 12. 10. 2005 TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, spreminja deseto alinejo drugega odstavka 1. člena, tako da se navedeni odstavek v celoti nadomesti in se od dne, ko ta sprememba stopi v veljavo, glasi: "Tušmobil za pomoč, prijavo napak in reklamacije vse dni v tednu zagotavlja Center za pomoč uporabnikom na tel. št. 080 600 600, med 07:00 in 23:00 ter e-poštni naslov: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it " Ta sprememba je objavljena 30. 1. 2012 in stopi v veljavo 1.3. 2012. Od objave sporočila o spremembi Pogojev do njihove uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega dela priključnine ali druge ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

Sprememba splošnih pogojev poslovanja za elektronske komunikacijske storitve družbe Tušmobil d.o.o. za storitve gostovanja spletnih strani in storitve gostovanja strežnikov z dne 1. 1. 2006 TUŠMOBIL d.o.o., podjetje za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, spreminja enajsto alinejo drugega odstavka 1. člena, tako da se navedeni odstavek v celoti nadomesti in se od dne, ko ta sprememba stopi v veljavo, glasi: "Tušmobil za pomoč, prijavo napak in reklamacije vse dni v tednu zagotavlja Center za pomoč uporabnikom na tel. št. 080 600 600, med 07:00 in 23:00 ter e-poštni naslov: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it " Ta sprememba je objavljena 30. 1. 2012 in stopi v veljavo 1.3. 2012. Od objave sporočila o spremembi Pogojev do njihove uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega dela priključnine ali druge ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

OBVESTILO O SPREMEMBI CEN XDSL INTERNETA
petek, 30. december 2011

Družba Tušmobil d.o.o. obvešča naročnike Tuštelekom xDSL interneta, da  s  1.2.2012 stopi v veljavo  nov cenik, ki bo obstoječega nadomestil  v naslednjih točkah:

Mesečna naročnina  Tuštelekom xDSL internet 256kbit/s/128kbit/s

Stara cena: 14,00€ z DDV

Nova cena: 17,00€ z DDV

 

Mesečna naročnina  Tuštelekom xDSL internet 512kbit/s/128kbit/s

Stara cena: 17,00€ z DDV

Nova cena: 20,00€ z DDV

 

Mesečna naročnina  Tuštelekom xDSL internet 1024kbit/s/256kbit/s, Tuštelekom20, 

Tuštelekom ADSL BTS do 2M

Stara cena: 20,00€ z DDV

Nova cena: 23,00€ z DDV

 

Mesečna naročnina  Tuštelekom xDSL internet 2048kbit/s/384kbit/s, Tuštelekom ADSL BTS do 4M

Stara cena: 23,00€ z DDV

Nova cena: 26,00€ z DDV

 

Mesečna naročnina  Tuštelekom xDSL internet Tuštelekom30

Stara cena: 30,00€ z DDV

Nova cena: 35,00€ z DDV

 

Mesečna naročnina  Tuštelekom xDSL internet Tuštelekom DVOJČEK BTS do 4M

Stara cena: 31,26€ z DDV

Nova cena: 35,00€ z DDV

 

Cenik bo objavljen na spletni strani www.tustelekom.si  in dostopen na vseh prodajnih mestih Tušmobila. Za dodatne informacije in pojasnila pokličite Center za pomoč uporabnikom na številko 080 600 600.

 

Od objave sporočila o spremembi cene do njene uveljavitve imajo uporabniki,  v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (UL RS, št. 13/2007-UPB1, 102/2007, 110/2009, 33/2011), pravico brez odpovednega roka in brez sankcij odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

 

Obvestilo
ponedeljek, 26. september 2011

Uporabnike tuštelekom televizije obveščamo, da bomo s 1. oktobrom iz naše televizijske sheme umaknili program POP Brio.

Program smo primorani umakniti, saj je televizijski ponudnik Pro Plus program POP Brio uvrstil v plačljivi paket POP NON STOP.

Obvestilo
ponedeljek, 12. september 2011
Uporabnike tuštelekom televizije obveščamo, da so programi Baby TV, National Geographic Wild, FOX life in FOX crime začasno odstranjeni iz programske sheme tuštelekom televizije.
Obvestilo
četrtek, 2. junij 2011

Obveščamo vas, da bomo z nadgradnjo sistemov uspeli zagotoviti višje hitrosti internetnih storitev. V skladu s tehničnimi zmožnostmi bomo zagotovili dvig hitrosti prenosa podatkov, pri čemer bodo cene paketov oziroma storitev in pogoji za naročnike ostali nespremenjeni. 

V nadgradnjo sistema bodo vključeni naročniki širokopasovnega dostopa z bitnim tokom preko omrežja Telekoma Slovenije od hitrosti 1Mbit/s do vključno 10Mbit/s. Ostaja pa hitrost prenosa podatkov nespremenjena za naročnike na EMX tehnologiji. 

Dvig hitrosti bo izveden postopoma v mesecu juniju 2011, predvidoma med 6.6.2011 in 10.6.2011. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš Center za pomoč naročnikom, na številko 080 600 600, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.  

V primeru da se s spremembami na strinjate, lahko v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki d oločajo obveznost plačila sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

Nujno obvestilo
torek, 22. februar 2011

Uporabnike tuštelekom televizije obveščamo, da bo zaradi ščitenja avtorskih pravic prihajalo do zatemnitve prenosov športnih vsebin na hrvaški televiziji HTV2, predvsem nogometnih tekem UEFA Lige prvakov v naslednjih termnih: 23.2.2011, 9.3.2011, 16.3.2011, 6.4.2011, 13.4.2011, 27.4.2011, 4.5.2011 in 28.5.2011.

Obvestilo
petek, 18. februar 2011
Vse uporabnike obveščamo, da je bilo družbi Tušmobil d.o.o. v skladu z odločbo Urada RS za prirejanje iger na srečo naložena preprečitev pretvorbe tekstovnega spletnega naslova www.bwin.com v IP naslov. Tušmobil je za zaščito svojih uporabnikov in svobode govora zoper navedeno odločbo v zadnjem letu uporabil že vsa pravna sredstva, vendar jo je do dokončne odločitve Vrhovnega sodišča RS dolžan izvajati v obsegu, kot mu je bila naložena. Celotno besedilo odločbe objavljamo tukaj.
Obvestilo
sreda, 3. november 2010
Uporabnike tušetelekom televizije obveščamo, da smo v programsko shemo dodali dva nova programa; Pink SI na programu 5 in Pink Music na programu 58.
Obvestilo
petek, 29. oktober 2010

Družba Tušmobil d.o.o. obvešča svoje naročnike, da od 1. 12. 2010 velja nov cenik, in sicer se cenik spreminja v poglavju »Ostale storitve«, kjer se spremeni cena »Strošek opomina«. Z dnem uveljavitve novega cenika je strošek opomina določen v višini zamudnih obresti na dolgovani znesek, vendar največ do zneska dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina v višini 1,83 EUR. Ta sprememba ne vpliva na morebitne druge dogovore v zvezi s ceno opominjanja, ki veljajo za naročnike, ki niso potrošniki. Poglavje »Ostale storitve« se dopolni s postavko: »Strošek upravljanja s terjatvami«. Strošek upravljanja s terjatvami znaša 2,00 EUR za naročnike, ki so potrošniki, in 5,00 EUR za ostale naročnike.  

Strošek upravljanja s terjatvami je nadomestilo Tušmobilu za stroške upravljanja s terjatvami oz. s tveganji zaradi izpada plačila v pogodbeno dogovorjenem roku in ga Tušmobil obračuna ob vsaki aktivnosti, ki je namenjena doseganju poplačila zapadlih, a še ne plačanih terjatev. 

Cenik bo objavljen na spletni strani družbe in dostopen na vseh prodajnih mestih. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete tudi na številko Centra za pomoč uporabnikom 080 600 600. 

Vse zgoraj navedene cene vključujejo DDV. 

Od objave sporočila o spremembi cene do njene uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

Obvestilo
petek, 15. oktober 2010
Uporabnike fiksnih storitev družbe Tušmobil d.o.o. obveščamo, da bodo z dnem 15.11.2010 stopile v veljavo naslednje spremenjene cene:1987 – AMZS                      0,0800 EUR/klic1970 – DARS                      0,0800 EUR/klic

Cena klica na številki 1987 in 1970 se obračunava na klic. 

Cenik bo objavljen na spletni strani družbe in dostopen na vseh prodajnih mestih. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete tudi na številko Centra za pomoč uporabnikom 070 700 700.

Vse zgoraj navedene cene vključujejo DDV.

Od objave sporočila o spremembi cene do njene uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.
Nujno obvestilo
sreda, 6. oktober 2010
Uporabnike tuštelekom televizije obveščamo, da bo program Hayat TV na zahtevo ponudnika do nadaljnjega zatemnjen v času predvajanja oddaje "Hiljadu i jedna noč".
Nujno obvestilo
torek, 28. september 2010
Obveščamo vas, da je program National Geographic začasno odstranjen iz programske sheme tuštelekom televizije.
Nujno obvestilo
torek, 21. september 2010

Obveščamo vas, da je program Pink Plus prenehal oddajati na območju Slovenije in ga zato ni več v programski shemi tuštelekom televizije.

  

Nujno obvestilo
torek, 24. August 2010

Uporabnike tuštelekom  televizije obveščamo, da je pri nekaterih TV programih prišlo do spremembe pri oddajanju formata podnapisov. Za pravilno prikazovanje podnapisov morajo imeti vsi uporabniki vklopljeno možnost "podnapisi" ter hkrati kot "1. jezik za podnapise" vključen "slovenski jezik".

Za pomoč in dodatna pojasnila se lahko obrnete na naš Center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 080 600 600.

 

Spremembe cen
četrtek, 1. julij 2010
Uporabnike fikanih storitev družbe Tušmobil d.o.o. obveščamo, da bodo z dnem 01.08.2010 stopile v veljavo naslednje spremenjene cene:

1180 - Informacije o tel. naročnikih izven Slovenije 1,49 EUR
195 - Točen čas 0,75 EUR

Cena klica na številki 1180 in 195 se obračunava na klic. 

Cenik bo objavljen na spletni strani družbe in dostopen na vseh prodajnih mestih. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete tudi na številko Centra za pomoč uporabnikom 080 600 600.

Vse zgoraj navedene cene vključujejo DDV.

Od objave sporočila o spremembi cene do njene uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila sorazmernega zneska ugodnosti ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.
Nujno obvestilo
petek, 28. maj 2010

Uporabnike fiksnih storitev Tušmobil obveščamo, da se s 01.07.2010 spreminja cena klicev za informacije preko skrajšane številke 1188.

Obračunavanje storitve bo po novem potekalo na naslednji način:
- cena klica dolžine do 1 minute 1,49 €/klic
- klic, daljši od 1 minute
o cena prve minute klica 1,49 €/min
o vsaka naslednja minuta 0,99 €/min (obračunski interval – 60/60)

Navedene cene so v EUR in vsebujejo DDV.

Od objave sporočila o spremembi cene do njene uveljavitve imajo uporabniki pravico v skladu z določili 3. odst. 85. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v siceršnje lastnosti pogodbenega razmerja, ki določajo obveznost plačila ugodnosti/priključnine ob odpovedi pogodbe pred potekom minimalnega obdobja.

 

Obvestilo za uporabnike tuštelekom televizije
torek, 23. februar 2010
Uporabike tuštelekom televizije obveščamo, da bodo v času neposrednih prenosov tekem Lige prvakov zaradi ščitenja avtorskih pravic zatemnjeni tuji TV programi, ki vsebujejo prenose Lige prvakov.
Trojček tuštelekom30 odslej z ADSL dostopom do 10 Mbit/s
ponedeljek, 1. februar 2010

Od današnjega dne vsem novim uporabnikom paketa tuštelekom30 omogočamo prenosne hitrosti do 10 Mbit/s / 1 Mbit/s ter vas hkrati pozivamo, da čimprej izkoristite to izjemno ponudbo, saj le-ta velja do razprodaje zalog priloženih modemov.

Tušmobil, d.o.o.

Spoštovani uporabniki fiksnih in mobilnih komunikacijskih storitev
ponedeljek, 1. junij 2009
Obveščamo Vas, da se je, v želji po večji sinergiji in posledično večjem razponu komunikacijskih storitev, družba TUŠ TELEKOM d.d. pripojila k družbi Tušmobil d.o.o.. S pripojitvijo je na družbo Tušmobil d.o.o. prešlo vse premoženje ter pravice in obveznosti družbe TUŠ TELEKOM d.d.. Od 01.06.2009 naprej družba TUŠ TELEKOM d.d. ne obstaja, saj je družba Tušmobil d.o.o. kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa njena pravna razmerja.

Tušmobil d.o.o.
Nova vzorčna ponudba
petek, 28. november 2008
Družba TUŠ TELEKOM d.d. obvešča operaterje, da je na spletni strani www.tustelekom.si objavila novo Vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju z omrežjem družbe TUŠ TELEKOM d.d. Nova vzorčna ponudba velja od 1. 1. 2009 dalje.
tuštelekom klasična telefonija vesele urice
torek, 8. april 2008

Ugodnost vesele urice pri storitvi tuštelekom klasična telefonija veljajo za klice v fiksno telefonsko omrežje Telekom Slovenije d.d. in TUŠ TELEKOM d.d. Ugodnost prinaša brezplačne klice v omenjeni omrežji vsak dan med 18.00 in 20.00 uro.

Blokada vrat (port) 25
četrtek, 24. januar 2008
Zaradi nujnega omejevanja neželenih sporočil (SPAM) in zmanjšanja možnosti za širitev z virusi okuženih elektronskih sporočilo znotraj omrežja TUŠ TELEKOM smo se odločili blokirati vrata (port) 25, v smeri od uporabnika proti internetu z izjemo smtp strežnika TUŠ TELEKOM (smtp.volja.net).

Vse uporabnike zato naprošamo, da v poštnem odjemalcu preverijo nastavitev odhodnega smtp strežnika* in ga po potrebi spremenijo na smtp.volja.net. Avtentikacija (authentication) na odhodnem strežniku mora biti izključena. V kolikor želite še naprej uporabljati lastni smtp strežnik le-tega nastavite tako, da bo smtp.volja.net sluzil kot relay.

V primeru težav se lahko obrnete na naš 24-urni Center za pomoč uporabnikom, na brezplačni številki 080 600 600 oziroma na elektronski naslov This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

* V kolikor želite še naprej uporabljati lastni SMTP strežnik, le tega nastavite tako, da bo smtp.volja.net sluzil kot »relay«. V primeru težav pri omenjeni nastavitvi, predlagamo da se obrnete na proizvajalca programske opreme, katero uporablja vaš strežnik.